NIEUWS   26-10-2021


FNP: "Woningkrapte met elkaar opppaken."

De FNP fractie in Súdwest-Fryslân roept collega partijen op om met elkaar een Huisvestingsverordening vast te stellen.

Daarmee hebben we veel beter stuur over de huidige woningmarkt en wordt de krapte aangepakt. De verordening is gebaseerd op de Huisvestingswet 2014. Met de verordening worden belangrijke zaken vastgelegd, zoals toewijzing huurwoningen voorwaarden recreatieve verhuur, economische en maatschappelijke binding, bouwen voor starters of doorstromers, zelfbewoning en prestatie afspraken met woningcorporaties. In de meeste kernen in Súdwest-Fryslân is de roep om nieuwbouw en doorstroming te stimuleren groot. De gemeenteraad heeft in juni € .500.000,00 beschikbaar gesteld voor het woningbouwopgave ‘ Súdwest-Fryslân gaat bouwen! Daarmee wil de gemeente onder andere een actievere rol voor alle kernen innemen. De huisvestingsverordening is een sterk instrument om deze actievere rol uit te voeren. De motie om te komen tot een Huisvestingsverordening wordt in de raadsvergadering van donderdag 18 november door de FNP ingebracht. Terwijl al met steun van de PvdA, CU en fractie De Wind.

Tags: Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer