25-02-2019 - CDA De Fryske Marren is eenzijdige rentmeester
Dit artikel heb ik geschreven als reactie op de Te Gast van fractievoorzitter Jan van Zanden van het CDA in de Leeuwarder Courant van 16 februari jongstleden. Het gaat over de eenzijdige invulling van haar kernwaarde rentmeesterschap. Harde juridische en financiële waarden worden boven kwetsbare, minder harde waarden als natuur, ecologie en (het genieten van) mooie landschappen gesteld en dat is jammer. En is werkelijk luisteren naar mensen ook niet onderdeel van volledig rentmeesterschap?

03-11-2017 - Stem 22 november FNP
De FNP Súdwest-Fryslân is blij met veel mensen , zaken en andere dingen. Om dat ook tot uitdrukking gebruiken wij voor deze verkiezingen de kreet GRUTSK. Grutsk = Trots zijn

31-01-2016 - Thema-avond "De toekomst van de zorg in Súdwest-Fryslân"
Bron foto: Buurtzorg Nederland

2021 FNP Fryslân - Disclaimer