Nijs


28-12-2018

Is de polityk wol skerp genôch?

Is de polityk wol skerp genôch op wat se foar boargers betekenje kinne?

Op tiisdei 18 desimber 2018 organisearret FNP Súdwest-Fryslân yn gearwurking mei FNP De Fryske Marren en Hearrefean in temajûn oer de rol fan de o ...

11-12-2018

De bêste ferkiezingsposter

...

03-11-2017

Stem 22 november FNP

De FNP Súdwest-Fryslân is blij met veel mensen , zaken en andere dingen. Om dat ook tot uitdrukking gebruiken wij voor deze verkiezingen de kreet GRUTSK. Grutsk = Trots zijn ...


Wêr kinne jo as FNP-lid op rekkenje?

Yn byld

Tsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.

Facebook


2019 FNP Fryslân - Disclaimer