Boalsert hat soargen oer grien en greidefûgels

Bolsward | Tijdens de ‘Op de kofje by de FNP' van dinsdag 5 maart in De Wijnberg, uitten inwoners van Bolsward en omliggende dorpen hun zorgen over allerlei onderwerpen.


 

FNP raadslid Sicco Rypma: "minsken hawwe mei namme soargen oer it iepenbier grien en it gemis fan de greidefûgels, mar ek soargen oer de oerlêst fan it busstasjon en de drokke A7'. 

 

Eerst werd er lang gesproken over de nut en noodzaak van de aanleg van een aquaduct als alternatief van de brug in de A7. 
Argumenten die naar voren kwamen waren de lawaaioverlast van het verkeer en het gevaar voor de volksgezondheid. 

 

Maar ook de stimulering van het watertoerisme en betere doorstroming van het verkeer. 

Er werd verwezen naar Harlingen waar de rondweg verdiept aangelegd is.

 

Ook het groen was een belangrijk onderwerp. Eigenlijk is het kappen van bomen een gemeentebreed thema. 
De communicatie hierover zou beter moeten, er is met name veel onduidelijk over herplant.

 

Ook woningbouw, de WMO en de inrichting van de binnenstad werden besproken. 

Rypma: "It binne miskyn allegear bekende tema's mar it is krekt goed dat dy alle kearen wer oandacht krije'.

 

Naast zorgen was er ook goed nieuws voor Hanzestad Bolsward.


De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân besluit binnnenkort over de reconstructie van kruispunt Marnesyl, 
over de herinrichting van de binnenstad én de komst van de gemeentelijke buitendienst naar Bolsward. 

 

Rypma: "De FNP hat desimber 2013 it plan om de bûtetsjinst yn Boalsert te húsfêsten op de agenda setten, 
mei as argumint dat it gemeentelik terrein by Boalsert hiel sintraal yn de gemeente leit. Moai dat it no útfierd wurdt".

 

Sicco Rypma.

 

2010 03 22 20 19 592023 FNP Fryslân - Disclaimer