Jikkie Ruiter-Postma - Riedslid

PROFIELFOTO Jikkie Ruiter kopie

Wenplak:

Warkum

 

E-mail:

jikkie.ruiter@fnp.frl

 

Tillefoan:

 

 

Kommisje:

Boarger en Mienskip

(BenM)



2022 FNP Fryslân - Disclaimer