Corry Bergstra-Veldhuis - Fraksjefoarsitter

PROFIELFOTO Corrie Bergstra kopie

Wenplak:

Snits

 

E-mail:

corry.bergstra@fnp.frl

 

Tillefoan:

0515 - 41 83 32

 

Kommisje:

Doarp, Sted en Omkriten (DSO)             Douwe Blom - Riedslid

PROFIELFOTO Douwe Blom kopie

Wenplak:

Drylts

 

E-mail:

douwe.blom@fnp.frl

 

Tillefoan:

06 15 12 21 96

 

Kommisje:

 Bestjoer en Finânsjes

 Tsjerk Bouwhuis - Riedslid

PROFIELFOTO Tsjerk Bouwhuis kopie

Wenplak:

Toppenhuzen

 

E-mail:

tsjerk.bouwhuis@fnp.frl

 

Tillefoan:

 

 

Kommisje:

Doarp, Sted en Omkriten (DSO)Sicco Rypma - Riedslid

PROFIELFOTO Sicco Rypma kopie

Wenplak:

Blauhûs

 

E-mail:

sicco.rypma@fnp.frl

 

Tillefoan:

0515 - 57 94 76

 

Kommisje:

Doarp, Sted en Omkriten (DSO)Jikkie Ruiter-Postma - Riedslid

PROFIELFOTO Jikkie Ruiter kopie

Wenplak:

Warkum

 

E-mail:

jikkie.ruiter@fnp.frl

 

Tillefoan:

 

 

Kommisje:

Boarger en Mienskip

(BenM)Trijntje Albada – Kommisjelid
Trijntje Albada Commissielid FNP kopie

   Wenplak : Twellingea

 

   E-Post: t.albada.fnp@sudwestfryslan.nl

 

   Tillefoan:

 

   Kommisje: Boarger en Mienskip2021 FNP Fryslân - Disclaimer