NIJS   27-08-2017


Utnûging Temajûn oer de lânbou yn Súdwest-Fryslân

Konsumint bepaalt wat boer út ko en natuer hellet
Tiisdei 26 septimber 2017


Utnûging - Temajûn oer de lânbou yn Súdwest-Fryslân
Tiisdei 26 septimber 2017

 ‘De konsumint bepaalt wat boer út ko en natuer hellet'

Hokker kant giet it op yn Fryslân mei de lânbou? Hoe behâlde we de greidefûgels en fersterkje wy biodiversiteit? Hoe sit it krekt mei de regeljouwing yn Brussel? En wa moat dit eins betelje?

 

Sprekkers Professor biolooch Theunis Piersma, Europarlemintariër Jan Huitema en gedrachsekonoom Eva van den Brinke besykje antwurd te jaan.

 

Programma

19.30 oere       Ynrin mei kofje

 

20.00 oere Wolkom troch riedslid Jelle Gerbrandy

Prof. dr. Theunis Piersma

Europarlemintariër Jan Huitema

 

21.00 oere Skoft

 

21.15 oere   Dr. Eva van den Broek

Foarumdiskusje en romte foar fragen

 

22.00 oere       Neiprate mei in drankje


Gesprekslieder: Durk Stoker

 

Dizze jûn wurdt jo oanbean troch FNP Súdwest-Fryslân en OSF

 

Sjoch hjirûnder foar de pdf mei folsleine tekst fan it programma

 

 

 Downloads:
Utnu770ging. konsumint bepaalt wat boer u769t ko en natuer hellet digitaal 2.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer