NIJS   29-05-2016


OSF Locomotie Ynterview Douwe Blom

Troch de desintralisaasje fan oerheidstaken en besunigings, bestiet yn in protte Nederlânske gemeenten
noch in protte ûndúdlikens oer de takomst fan de soarchsektor.


Ek by de FNP-ôfdieling Súdwest-Fryslân stiet it ûnderwerp heech op e agenda.
In temajûn oer de Takomst fan de Soarch, dy't we dizze maitiid organisearren, luts marleafst rom 250 besiters.
 
Us soarchwurdfierder Douwe Blom fynt dat de gemeenten yn Fryslân no oan set binne
om te ynvestearjen yn kwaliteit goede soarch en inovaasje mooglik te meitsjen.

 

As ôfsluting fan ús Temajûn oer de Soarch hat de FNP de fragen, antwurden en reaksje op in rychje setten

Jo fine alle oare ynformaasje hjir: LINK

 

 

pasfoto 2Downloads:
OSF locomotie ynterview douwe blom.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer