Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan FNP-wenje yn frysla770n-bouwen fan in hu769s
04-01-2022

Arsjitekt Sjoerd Soeters: Wenningbou Lelyline fernielt Fryslân

Ferniel it Fryskê lânskip net en jou doarpen de romte om op lytse skaal út te wreidzjen. Dat seit de ferneamde arsjitekt Sjoerd Soeters fan Amsterdam yn in podcast fan FNP Súdwest-Fryslân. ...

FNP Fryslan FNP-wurkje yn frysla770n-bouw
26-10-2021

FNP Súdwest-Fryslân: ‘wenningkrapte mei-inoar oanpakke'

FNP Súdwest-Fryslân ropt kollega partijen op om mei-inoar in ‘ Húsfêstingsferoardering' fêst te stellen. ...

FNP Fryslan
12-10-2021

ledegearkomsten oangeande de Gemeenteriedsferkiezings yn maart 2022

Sneontemoarn 30 oktober, 9:45 oere, Kafee 'De Herberch fan Nijlân'
Ingenawei 1, Nijlân
Fêststellen ferkiezingsprogram


Tiisdeitejûn 9 novimber, 20:00 oere, Kafee Bergsma, Easterein
Sibadawei 2, Easterein[br ...

FNP Fryslan Natuer ynklusyf. friesland melkkoeien grazen weiland koeien gemaaid e m.detail
29-05-2021

Natuer ynklusive pachtkontrakten

inisjatyf fan de FNP ...

FNP Fryslan Keuken patyna1
02-05-2021

update oer Patyna Keukens.

FNP is kritysk oer sluten lokale Patyna Keukens. ...

FNP Fryslan Woestijn oaze
21-02-2021

Kollum wike 01 – 2021

De Oaze ...

FNP Fryslan Nij claerbergen
21-02-2021

Fragen

oer it sluten Mienskiplike Romte Nij Claerbergen Koudum ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.

Facebook


2022 FNP Fryslân - Disclaimer